Agenda, wat is er binnenkort...

Het Postgraduaat Onderwijs in de Interne Geneeskunde heeft een rijke traditie van Leuvense Internistendagen. Deze 47ste editie is trouw aan de doelstelling om een klinisch-georiënteerd discipline-overschrijdend navormingsprogramma aan te bieden.

Accreditering: rubr. 2 is goedgekeurd...

Studiedag Ouderenzorg
Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid - Agefriendly cities

De studiedagen richten zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). Ook...

Studiedagen Ouderenzorg
Studiedagen in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid

De studiedagen richten zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). Ook andere...

Studiedag Ouderenzorg
Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid- Wet op patiëntenrechten.

14 juni 2019: Wet op de patiëntenrechten - Dhr. Christophe Lemmens, Advocatenkantoor Dewallens & partners (campus Aalst)

Het nemen van...

Studiedag Ouderenzorg
Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid - Innovatieve technieken in de ouderenzorg.

21 juni 2019: Innovaties in de ouderenzorg - Mw. P. Van Vooren, Odisee Hogeschool (campus Terranova)

Werken met ouderen vergt vaak...

Verslavingszorg

17/09/2019

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals...