Algemene voorwaarden, informatie en doelstellingen

Algemene voorwaarden, informatie en doelstellingen van CareSector.be 

Informatie voor professionelen en vrijwilligers in de zorgsector

 

Voorstelling

CareSector.be stelt zich tot doel informatie voor de zorgsector in een eenvoudig overzicht aan te bieden in België. De website bestaat uit een database met een kalender waar je interessante beurzen, congressen, opleidingen... kan vinden. Diverse zoekmachines vereenvoudigen het zoeken naar informatie. Uiteraard vindt u een aantal interessante links. 

U kan volledig kosteloos een advertentie/informatie plaatsen op CareSector.be.

De geldigheid van een vermelding is beperkt tot de door u geplaatste startdatum. Onjuiste gegevens zullen wij niet aanvaarden.

Informatie kan eenvoudig en kosteloos worden opgezocht via een gebruiksvriendelijke zoekmachine. 

 

Doelstelling

CareSector.be stelt zich tot doel informatie voor de zorgsector dichter bij hun doelgroep te brengen door bvb. een eenvoudig overzicht te bieden van wat in België wordt aangeboden aan beurzen, congressen,…. Voor het Franstalige landsgedeelte kan je de site openen in het Frans. 

Wenst u zich kenbaar te maken in de zorgsector, dan is CareSector.be voor u de eenvoudige en snelle oplossing!

 

Zoeken naar informatie

Op CareSector.be kunnen bezoekers gratis terecht. Er zijn diverse manieren om de meest passende informatie te zoeken. Het zoeken naar informatie gebeurt meestal via een gebruiksvriendelijke zoekmachine.

 

Uw gegevens vermelden

Standaard

Uw advertenties worden vermeld op de gebruiksvriendelijke en kosteloos raadpleegbare databank van CareSector.be. 

U kunt volledig gratis participeren: u betaalt geen instapkosten om uw informatie te vermelden op CareSector.be. 

 

Nieuwsflash

Heeft u belangrijke informatie “nieuws, een resultaat van een wetenschappelijk onderzoek…”. Laat ons dit zeker weten. Per maand selecteren wij een aantal nieuwtjes die verschijnen op onze homepage!!

 

Om informatie op de site te vermelden heeft u twee mogelijkheden: 

  • De standaard vermelding (gratis). 
  • De Homepage Advertentie (automatisch).

Eenvoudig gesteld omvat de gratis vermelding basisgegevens over een onderwerp en de gegevens van de adverteerder die de informatie plaatst. Voor extra opties wordt een bijdrage gevraagd: de uitgebreide, betaalde vermelding. 

 

1. Eenvoudige, gratis vermelding 

* Organisatie/naam (adverteerder)

* Mogelijkheid tot invoering en actualisatie van uw gegevens

* Korte omschrijving met maximaal 100 karakters 

* Tijdstip, plaats,…

* Telefoonnummer

* E mail

* logo

 

 

2. Homepage Advertentie

Op de homepage van CareSector.be laten wij een beperkt aantal  ‘Homepage Advertenties’ verschijnen. Dit geeft onze bezoekers een overzicht van de opleidingen, beurzen,… die het snelst zullen plaatsvinden. Dit geeft u als adverteerder de kans om alsnog extra inschrijvingen te ontvangen en extra bezoekers te lokken. Opleidingen, beurzen, symposia ,… kunnen de kennis en kwaliteit van de zorg stimuleren. Door deze dichter bij de zorgverstrekkers en geïnteresseerden te brengen probeert CareSector.be zijn steentje tot die kwaliteit bij te dragen.

 

De methodes

Elke adverteerder krijgt de mogelijkheid zichzelf voor te stellen. Die voorstelling omvat een aantal standaard parameters: naam, telefoon en e-mail. Elke advertentie wordt voorgesteld met deze basiscriteria.

Wie op zoek is naar informatie, hoeft zich niet enkel te baseren op de categorie, naam, tijdstip en de “korte omschrijving” maar kan uw advertentie openen om de details te bekijken.

Met behulp van een invulformulier kunnen bezoekers van de site info aanvragen over uw aangeboden informatie.

Met behulp van een invulformulier kunnen bezoekers van de site zich inschrijven voor uw aangeboden beurs,opleiding,congres... 

Als aanbieder van een advertentie met invulformulier bent u verplicht de prijs voor inschrijving te vermelden in de advertentie. Enige uitzondering op deze regel is dat elke inschrijving voor uw activiteit zoals beschreven in de advertentie gratis is.

 

Partner worden

Adverteerders die hun diensten extra in de verf wensen te zetten met hun Logo op een van onze pagina’s kunnen ‘partner’ worden. Om partner te worden dient u uw aanvraag naar ons op sturen. 

Uw logo zal voor de bezoekers dienen als link naar uw webpagina. CareSector.be laat slechts een beperkt aantal partners toe.

 

Uw gegevens invoeren

Het uitgangspunt van CareSector.be is dat elke adverteerder zelf zijn gegevens invoert en actueel houdt. Dit kunt u doen via uw persoonlijke login en paswoord op de site. 

Indien u nog niet over een login beschikt, volstaat het uw gegevens in te vullen op de site. U heeft onmiddellijk een login en paswoord. 

U behoudt het recht op elk moment uw gegevens te verwijderen, zonder opzegtermijn. 

U betaalt geen bijdrage aan CareSector.be. Uw gegevens komen kosteloos online. 

 

Wat met onjuiste gegevens?

CareSector.be is afhankelijk van een gegevensbestand dat actueel en correct is. Indien dit niet zo zou zijn, dan mist CareSector.be haar doel. Van adverteerders die hun gegevens via CareSector.be aanbieden, verwachten wij dan ook dat zij hun gegevens correct invoeren en regelmatig actualiseren. 

Indien CareSector.be over onjuiste, niet actuele of misleidende gegevens beschikt of uw gegevens niet overeenstemmen met wat wordt vermeld op uw eigen brochures, website, … wordt u aangemaand deze dissonantie op korte termijn op te lossen. Hieronder verstaan wij onder andere ook het verwijderen van advertenties waarvan de datum van de opgegeven activiteit is verstreken. Indien u daar geen oor naar heeft, behoudt CareSector.be zich het recht om gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. 

Uiteraard is ook CareSector.be niet onfeilbaar. Omdat wij wèl die ambitie hebben, verwachten wij door u op de hoogte te worden gebracht van verkeerdelijk door ons weergegeven informatie. 

 

Hyperlink naar CareSector.be op uw site

Indien u dat wenst kunt u ons logo op uw eigen webpagina opnemen. Zo maakt u de bezoeker van uw website duidelijk dat uw informatie ook via CareSector.be te vinden is én tegelijkertijd biedt u de mogelijkheid naar CareSector.be door te linken.

Op uw vraag sturen wij u een aantal bruikbare logo's door.

 

Aansprakelijkheid

CareSector.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontbrekende, incorrecte of onvolledige vermeldingen van gegevens, noch voor geleden schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze site. CareSector stelt op haar site inschrijvingsformulieren en informatieaanvraagformulieren louter informatief ter beschikking. Zij draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor incorrect of niet-gebeurde inschrijvingen en/of niet ontvangst van informatie en/of ontvangst van verkeerde info. Aansluitend zijn de links die verwijzen naar door derden uitgebate websites louter informatief. CareSector.be kan op geen enkele wijze hoe dan ook aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites. 

Misleidende of onjuist ingevoerde gegevens kunnen door CareSector.be zonder overleg worden aangepast of verwijderd, zonder opgave van reden. Op eenzelfde basis kunnen inschrijvingen geweigerd worden. 

Adverteerders die het systeem moedwillig vervuilen door verkeerde of irrelevante gegevens in te voeren, worden van de site verwijderd. 

Sommige teksten, afbeeldingen, tekens, logo´s en andere op deze website gebruikte items worden auteursrechterlijk beschermd of zijn geregistreerde handelsmerken. Schriftelijke toestemming van desbetreffend uitgever en/of auteur is vereist om deze te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, i.c. online te plaatsen op de site. Kosten inherent aan het onrechtmatig gebruik, i.c. online plaatsen van dit materiaal zullen integraal verhaald worden op de organisatie onder wiens login en pas dit gebeurde. 

Ingevoerde gegevens van adverteerders zijn beschermd door een persoonlijke login en dito paswoord. Indien blijkt dat uw gegevens alsnog werden gewijzigd door derden, dan dient u ons dat onmiddellijk te melden; er kan sprake zijn van fraude. CareSector.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inmenging van onbevoegden. 

De databases van CareSector.be kunnen gratis geraadpleegd worden voor persoonlijk of zakelijk gebruik. Het is echter niet toegestaan gegevens uit de database te verspreiden in de vorm van drukwerk, op CD-ROM, DVD, Internet of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CareSector.be. 

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Contact

CareSector.be is initiatief uit de zorgsector voor de zorgsector en administratief ondergebracht onder BvCare Bvba.

Mocht u vragen of opmerkingen over CareSector.be hebben, of suggesties hoe de site kan worden verbeterd, dan zouden wij dat graag van u horen.

U kunt CareSector.be bereiken op

Mail: info@caresector.be