Studiedagen Ouderenzorg - BBK-T - Agefriendly cities

Datum: 
07/06/2019
Categorie: 
Opleiding
Doelgroep: 
Thuiszorg
Woon-zorgcentrum
Ziekenhuis
Zorgverleners
Overige
Specialiteit: 
Ergotherapie
Gespecialiseerde artsen
Huisartsen
Kinesitherapie
Logopedie
Pedagogie
Verpleegkunde
Zorgkunde
Overige
Organisatie/bedrijf: 
Odisee Campus Aalst
Website: 
Contact (Tel.): 
02/609 37 37
Contact (email): 
Max. aantal inschrijvingen: 
30
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Straat en nummer: 
Kwalestraat 154
Postcode: 
9320
Stad: 
Aalst
Bijlage: 
Omschrijving

Studiedag Ouderenzorg
Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid - Agefriendly cities

De studiedagen richten zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). Ook andere verpleegkundigen of paramedici die zich wensen bij te scholen in de ouderenzorg zijn welkom!

7 juni 2019: Age Friendly Cities voor actief ouder worden - Mw. E. Van Opstal en Dhr. V. De Tandt, Stad Aalst (campus Aalst)

Participatie van bewoners zorgt voor een toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad! De ervaringen van Stad Aalst leren ons hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden en wat de rol van de oudere en de zorgverlener hierin kan zijn. Na de theoretische omkadering ga je, a.d.h.v. verschillende methodieken rond co-creatie, zelf interactief aan de slag!

telkens van 9u-16u30 - kostprijs: € 90/dag - inschrijven: www.odisee.be/ae