Studiedagen Ouderenzorg - Studiedagen in kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid

Datum: 
07/06/2019 to 21/06/2019
Categorie: 
Opleiding
Doelgroep: 
Woon-zorgcentrum
Ziekenhuis
Zorgverleners
Overige
Specialiteit: 
Verpleegkunde
Zorgkunde
Overige
Organisatie/bedrijf: 
Odisee Campus Aalst en Brussel
Website: 
Contact (Tel.): 
02/609 37 37
Contact (email): 
Max. aantal inschrijvingen: 
30
Provincie: 
Brussels hoofdstedelijk gewest
Straat en nummer: 
Blekerijstraat 23-29
Postcode: 
1000
Stad: 
Brussel
Bijlage: 
Omschrijving

Studiedagen Ouderenzorg
Studiedagen in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid

De studiedagen richten zich in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). Ook andere verpleegkundigen of paramedici die zich wensen bij te scholen in de ouderenzorg zijn welkom!

DRIE STUDIEDAGEN, DRIE BOEIENDE THEMA'S!

7 juni 2019: Age Friendly Cities voor actief ouder worden - Mw. E. Van Opstal en Dhr. V. De Tandt, Stad Aalst (campus Aalst)

Participatie van bewoners zorgt voor een toegankelijke en leeftijdsvriendelijke stad! De ervaringen van Stad Aalst leren ons hoe dit in de praktijk gerealiseerd kan worden en wat de rol van de oudere en de zorgverlener hierin kan zijn. Na de theoretische omkadering ga je, a.d.h.v. verschillende methodieken rond co-creatie, zelf interactief aan de slag!

14 juni 2019: Wet op de patiëntenrechten - Dhr. Christophe Lemmens, Advocatenkantoor Dewallens & partners (campus Aalst)

Het nemen van beslissingen voor patiënten die wilsonbekwaam zijn, is een juridisch mijnenveld. Niet alleen rijst de netelige vraag welke patiënten dan precies wilsonbekwaam zijn en door wie en hoe dit beoordeeld moet worden. Ook moet men zich afvragen wie nu de beslissingen voor de wilsonbekwame patiënt moet nemen en hoe. Wat leert de Wet op de patiëntenrechten ons hierover? Hoe kunnen we aan voorafgaande zorgplanning (VZP) doen en welk soorten wilsverklaringen zijn er? We bestuderen en interpreteren de wet aan de hand van concrete casussen.

21 juni 2019: Innovaties in de ouderenzorg - Mw. P. Van Vooren, Odisee Hogeschool (campus Terranova)

Werken met ouderen vergt vaak een zware fysieke inspanning met hoge belasting van onze rug. Hoe kunnen specifieke ergonomische houdingen, aangepaste tiltechnieken, aparatuur en materialen ingezet worden om deze belasting te verminderen of te voorkomen? Hoe maken we efficiënt gebruik van hulpmiddelen zoals o.m. het glijzeil, de draaischijf, de transferplank, de passieve en actieve tillift. Hoe zetten we de soms beperkte mogelijkheden van onze patiênt of bewoner in bij verplaatsingen? We gaan zelf actief aan de slag!

telkens van 9u-16u30 - kostprijs: € 90/dag - inschrijven: www.odisee.be/ae