Wondzorg: Oncologische Wondzorg

Datum: 
14/05/2019
Categorie: 
Opleiding
Doelgroep: 
Woon-zorgcentrum
Ziekenhuis
Zorgverleners
Specialiteit: 
Verpleegkunde
Zorgkunde
Organisatie/bedrijf: 
Odisee Campus Sint-Niklaas
Website: 
Contact (Tel.): 
02/609 37 37
Contact (email): 
Max. aantal inschrijvingen: 
30
Provincie: 
Oost-Vlaanderen
Straat en nummer: 
Hospitaalstraat 23
Postcode: 
9100
Stad: 
Sint-Niklaas
Omschrijving

Wondzorg: Oncologische Wondzorg

SITUERING
In de gezondheidszorg wordt u als verpleegkundige regelmatig geconfronteerd met uitgebreide wondzorg doordat patiënten meer en meer ambulant behandeld worden in het ziekenhuis en/of vroeger naar huis komen. Hierdoor wordt u meer geconfronteerd met (uitgebreide) oncologische wondzorg en staat u voor grote uitdagingen. Allereerst de juiste etiologie van de wonden vaststellen en dan op een juiste manier de wondzorg hierop aanpassen is niet zo evident.

Doelgroep
Alle verpleegkundigen geïnteresseerd in wondzorg en dit ongeacht het werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, woonzorgcentra...

Lesmoment
Deze studiedag vindt plaats op 14 mei 2019 van 9u tot 17u.

Studiegeld
De prijs voor deze studiedag bedraagt €90, inclusief syllabus en broodjeslunch.

Deze studiedag vindt plaats op campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

PROGRAMMA
Palliatieve patiënten hebben wonden als gevolg van tumoren, bestraling of doorligwonden. Voor hen ligt het accent niet op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort. Deze studiedag focust op oncologische ulcus versus wonden, huidreacties en (na)zorg voor de huid bij oncologische behandelingen. Je leert welke verbanden en hulpmiddelen er bestaan om o.a. excessief wondvocht, geur, pijn, bloeden, wonduitbreiding en frequente verbandwissels zo goed mogelijk aan te pakken.

DOCENTEN
De studiedag wordt verzorgd door deskundige lesgevers van het CNVP, allen met uitgebreide expertise in wondzorg. Naast theoretische inzichten gaan zij ook heel uitgebreid in op concrete praktijkvoorbeelden en casussen.