Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

Datum: 
17/09/2019 to 22/06/2021
Categorie: 
Opleiding
Doelgroep: 
Ziekenhuis
Zorgverleners
Overige
Specialiteit: 
Verpleegkunde
Organisatie/bedrijf: 
Odisee Campus Brussel
Website: 
Contact (Tel.): 
02-609 37 37
Contact (email): 
Max. aantal inschrijvingen: 
25
Provincie: 
Brussels hoofdstedelijk gewest
Straat en nummer: 
Warmoesberg 26
Postcode: 
1000
Stad: 
Brussel
Bijlage: 
Omschrijving

Werk je als verpleeg- of vroedkundige in een ziekenhuis, woon- en zorgcentrum of in de thuiszorg? Heb je leidinggevende ambities of heb je reeds een aantal jaren ervaring als teamverantwoordelijke en wil je het vereiste diploma behalen om erkend te worden als hoofdverpleegkundige of hoofdvroedvrouw? In dit postgraduaat versterken we je competenties om deze uitdagingen aan te gaan!

Situering
Bekwame hoofdverpleegkundigen, hoofdvroedvrouwen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Ze zijn de spil van het verpleegkundig team en vormen de link tussen het management en de uitvoering
van de zorg. Ze sturen hun medewerkers aan en beïnvloeden zo rechtstreeks de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de zorg. Het programma wordt ondersteund door de werkgroep hoofdverpleegkundigen van het NVKVV en beantwoordt aan de noden van het werkveld.

Doel
In dit postgraduaat ontwikkel je de juiste vaardigheden om een bekwame hoofdverpleegkundige
te worden die de medewerkers stimuleert, inspireert, motiveert en coacht.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden
De opleiding richt zich tot verpleeg- en vroedkundigen die willen starten in een leidinggevende
functie of hun leiderschapscompetenties willen versterken en uitdiepen.
Je kunt inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt in de verpleeg-
of vroedkunde of hiermee gelijkgesteld. Beschik je niet over deze vooropleiding en wil je toch graag deelnemen, neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator.

Programma
Het postgraduaat telt 30 studiepunten en omvat zes modules die gespreid worden over twee academiejaren. Op deze manier kun je de opleiding combineren met gezin en werk. De doelstellingen van de opleiding en de inhouden en werk- en evaluatievormen (uitgedrukt in studiepunten en uren studiebelasting) zijn in detail uitgeschreven in de ECTS-fiches, die uitgebreid aan bod komen op je eerste lesdag.

Jaar 1: 2019-2020

Leiding geven
Data: 17 september, 1 en 15 oktober 2019
• Inzicht in verschillende rollen als leidinggevende.
• Motiveren en stimuleren, delegeren en sturen, coaching en mentoring van medewerkers.
• Inzicht in persoonlijke stijl als leidinggevende.

Beleid, organisatie en evidence-based werken (EBW)
Data: 12 en 26 november, 10 december 2019, 14 en 28 januari 2020
• Vertaling van missie en visie binnen de organisatie naar de eigen dienst.
• Introductie naar evidence-based werken in een verbeterproject voor de eigen dienst.
• Kwaliteitszorg/controle zorgkwaliteit in ziekenhuizen.
• Preventie en welzijn (veiligheid, psychosociale risico’s zoals stress, overbelasting, burn-out…).
• Budgetopvolging en zorglogistiek

Communicatie
Data: 11 februari, 10 en 24 maart, 28 april, 12 mei en 9 juni 2020
• Theoretische inzichten: het communicatieproces, effectief communiceren, empathisch communiceren… met verschillende doelgroepen.
• Communicatievaardigheden: voeren van een functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, selectiegesprek… met verschillende doelgroepen
• Communicatievaardigheden: voeren van een slechtnieuwsgesprek, bemiddelingsgesprek…
met verschillende doelgroepen

Jaar 2: 2020-2021

Ethisch handelen
Data: 13 en 27 oktober en 10 november 2020
• Inleiding tot relevante ethische kaders.
• Handvaten voor het voeren van ethische discussies.
• Casuïstiek: actuele ethische topics binnen de GZ.

Teammanagement en teambeheer
Data: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari en 9 en 23 maart 2021
• Management van de verpleegeenheid: werk- en personeelsorganisatie, uurroosterplanning, tools…
• Werk- en personeelsorganisatie, vorming en loopbaanontwikkeling van medewerkers, personeelsbeheer, coördinatie van begeleiding nieuwe medewerkers en stagiairs, samenwerking met de personeelsdienst/HR.
• Inzichten over het verbeteren van de werksfeer, teamdynamiek en teamcultuur.
• Vaardigheden: omgaan met weerstand, omgaan met ontevredenheid, bemiddelen en conflicthantering.
• Sturen en begeleiden van veranderingsprocessen.

Wetgeving
Data: 20 april, 4, 18 en 25 mei en 1 en 8 juni 2021
• Basiswetgeving van ziekenhuizen en woonzorgcentra en organisatie van de gezondheidszorg in België.
• Verpleegkundige handelingen, patiëntenrechten, beroepsgeheim en wetgeving naar bijzondere doelgroepen.
• Opvolgen van wettelijke registraties m.b.t. verpleegkundige zorgen.
• Sociale wetgeving en arbeidsrecht.
• Aansprakelijkheid.
• Sociale zekerheid incl. beroepsziekten.

Eindproef: 22 juni 2021

Jouw ambitie?
Als hoofdverpleegkundige ga je voor een geïntegreerde aanpak. Je garandeert continuïteit en kwaliteit, je optimaliseert processen en leidt projecten. Je leidt een team van verpleegkundigen en zorgkundigen en overwint weerstanden. Met jouw proactieve coaching bereik je – in team – de allerbeste resultaten en zorg je voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers, patiënten, bewoners…

Aanpak
Het postgraduaat bevat zes modules die de diverse en complexe verantwoordelijkheden van de hoofdverpleegkundige weerspiegelen. Je verwerft theoretische kennis over het takenpakket van de hoofdverpleegkundige, communicatie- en organisatiemodellen, wetgeving en ethisch handelen. Ook je persoonlijke groei als leidinggevende komt aan bod. Je maakt kennis met diverse theorieën
over leidinggeven, ontdekt je persoonlijke stijl van leidinggeven en ontwikkelt en verbetert jouw leiderschapsvaardigheden. Deze theoretische kennis wordt in verband gebracht met jouw ervaringen en teruggekoppeld naar het werkveld.
Je verlaat de opleiding als een deskundige hoofdverpleegkundige die de verworven inzichten, tools en skills optimaal en doelgericht kan toepassen in eigen werkomgeving. De docenten zijn experten in hun vakgebied. Dankzij hun jarenlange ervaring brengen ze een actueel en praktijkgericht verhaal.

Evaluatie en getuigschrift
Per module zijn er diverse evaluatievormen voorzien. De evaluatieopdrachten bestaan o.a. uit kennistoetsen, reflectieopdrachten, rollenspel, intervisie en casusbesprekingen met schriftelijke neerslag en presentatie voor een deskundige jury. Het volledige postgraduaat wordt afgerond met een
geïntegreerde eindproef. De evaluatievorm wordt uitgebreid toegelicht bij aanvang van elke module.
Beschik je over een bachelor- of masterdiploma in de verpleeg- of vroedkunde én rond je de opleiding succesvol af dan ontvang je een getuigschrift ‘Postgraduaat Hoofdverpleegkundige’ (30SP). Indien je niet beschikt over bovenstaande vooropleiding dan verwerf je het getuigschrift permanente
vorming voor de volledige opleiding of voor elke geslaagde module.

Regelgeving
Er is bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een aanvraag ingediend tot erkenning van deze opleiding als basisopleiding en permanente vorming in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan het kaderpersoneel van de gezondheidsdiensten.
Het programma voldoet aan het wettelijk kader dat bepaalt dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven (KB 14/08/1987). Het vertrekt van de functieomschrijving en de vereiste kwalificaties beschreven in het KB van 13/07/2006.

Organisatie en contacturen
Het eerste lesjaar start op 17 september 2019 en eindigt op 9 juni 2019. Het tweede jaar start op 13 oktober 2020 en eindigt op 22 juni 2021. Er zijn vaste lesdagen op dinsdag, telkens van 9u tot 16u30.

Inschrijven
Inschrijven voor het postgraduaat kan online via www.odisee.be/hvpk. Na inschrijving ontvang je een aanvraagdocument.
De programmacoördinator van het postgraduaat bevestigt je inschrijving na beoordeling van de toelatingsvoorwaarden.

Kostprijs
Het volledige postgraduaat kost 2150 euro. Per opleidingsjaar betaal je 1075 euro. De syllabi en catering zijn hierbij inbegrepen.

Betaald educatief verlof
Indien de opleiding erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel
mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.

Kmo-portefeuille
Kmo’s kunnen gebruik maken van de ondernemingsportefeuille voor kmo-bedrijven.
Erkenningsnummer Odisee: DV.O100347.
Meer info: www.agentschapondernemen.be

Meer info
Wens je meer informatie?
Neem dan gerust contact op met:
Opleidingscoördinatie
ann.jaques@odisee.be
Opleidingssecretariaat
oae.brussel@odisee.be