Gespecialiseerd Verpleegkundige Uro-Oncologie MODULE PROSTAATKANKER

Datum: 
18/11/2019 to 06/01/2020
Categorie: 
Opleiding
Doelgroep: 
Ziekenhuis
Zorgverleners
Specialiteit: 
Verpleegkunde
Organisatie/bedrijf: 
Odisee Campus Brussel
Website: 
Contact (Tel.): 
02/609 37 37
Contact (email): 
Max. aantal inschrijvingen: 
30
Provincie: 
Brussels hoofdstedelijk gewest
Straat en nummer: 
Warmoesberg 26
Postcode: 
1000
Stad: 
Brussel
Bijlage: 
Omschrijving

Gespecialiseerd Verpleegkundige Uro-Oncologie MODULE PROSTAATKANKER

Dankzij deze opleiding kun je de uro-oncologische patiënt herkennen en zorg op maat bieden. Het
programma is modulair opgebouwd en richt zich vooral tot geregistreerde verpleegkundigen.

Programma
Deze opleiding is ontwikkeld door UROBEL vzw, de
Belgische Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen,
Paramedici en Aanverwanten in samenwerking
met de Belgische Vereniging voor Urologen (BVU) en de
Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en
Oncologie (VVRO).
De volledige opleiding bestaat uit 5 modules, een 2-
daagse, 2 dagen stage, een schriftelijk examen én een
paperpresentatie.
• Startmodule
Maandag 4 november 2019 (enkel als je de volledige
opleiding volgt)
• Module prostaatkanker
Maandag 18 november, 2 en 16 december 2019 en
6 januari 2020
• Module blaaskanker
Maandag 20 januari en 3 februari 2020
• Module nier-, penis- en testiskanker
Maandag 17 februari 2020
• Module algemene aandachtspunten
Maandag 9 maart 2020
• 2-daagse (enkel als je de volledige opleiding volgt)
Maandag 23 maart en dinsdag 24 maart 2020
Je kunt elke module afzonderlijk volgen. De startmodule
en 2-daagse kan je enkel volgen als je ingeschreven bent
voor de volledige opleiding.
Contacturen
De lessen starten steeds om 9u en eindigen om 16u30.
We voorzien een middagpauze van 45 minuten.
De totale opleiding telt 73 contacturen en een studiebelasting van 150 uur.

Situering
Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte vorming kun je de patiënt met uro-oncologische problemen herkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je edeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces.

Doelgroep
We richten ons op iedereen die zich wil verdiepen in urologische oncologie. Enkel geregistreerde
verpleegkundigen kunnen een getuigschrift van gespecialiseerde verpleegkundige uro-oncologie
behalen. Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven als vrij student en zijn vrijgesteld van eindwerk en praktijktoets.
Wie enkel interesse heeft in onderzoek, diagnosestelling en behandelingstherapieën van specifieke kankers is welkom in de afzonderlijke modules.

Evaluatie
Een eerste evaluatiemoment vindt plaats onmiddellijk na de lessenreeks op maandag 30 maart 2020 en bestaat uit een schriftelijke reflectie op 2 praktijkcasussen.
De tweede evaluatieopdracht omvat het uitwerken en
presenteren van een praktijkgerichte paper voor een jury
van deskundigen. De presentatie is voorzien op vrijdag
24 april 2020.
Stage
Wie de volledige opleiding volgt, neemt ook deel aan het verplicht stageonderdeel. De stageperiode loopt tussen december 2019 en maart 2020 en bestaat uit:
• één dag stage onder begeleiding van een uro-oncologisch verpleegkundige in een ziekenhuis
• twee halve dagen keuzestage op een specifieke dienst (operatiezaal, radiotherapie,
bewegingstherapie...)

Getuigschrift
Wie de volledige opleiding volgt én slaagt voor het eindwerk en de praktijktoets ontvangt een getuigschrift van ‘Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco’. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, of enkel inschrijft voor losse modules, ontvangt een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Inschrijven en betalen
Inschrijven kan online via www.odisee.be/ae.
Het inschrijvingsgeld bedraagt:

• module prostaatkanker: € 360

Deze prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie en frisdrank tijdens de pauzes en een broodjeslunch.
Na inschrijving wordt de factuur opgestuurd naar het door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor aanvang van de vorming.
De vorming wordt ingericht bij een minimum van 20 deelnemers.

Betaald educatief verlof
Indien de vorming erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te
bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be.

KMO-portefeuille
KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor
KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DVO 215752. Meer info: www.agentschapondernemen.be

Meer informatie
Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op
met:
Algemene coördinatie:
Ann Jaques
Programmaoördinator Gezondheidszorg
ann.jaques@odisee.be
02-210 13 48

Inhoudelijk:
Jan Hendrickx - hendrickx.joannes@skynet.be
0486/86 61 68
Veerle Lamotte - veerle.lamotte@uza.be
0486/72 73 46
Cel Vandewinkel - cel.vandewinkel@telenet.be
0474/73 64 29
Ronny Pieters - voorzitter.urobel@telenet.be
09/332 88 88

Locatie
De theorielessen en de evaluatie gaan door op:
Odisee Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000 Brussel
De tweedaagse vindt plaats in Vaalbeek en de stage loopt in samenwerking met UZ Gent, UZ Antwerpen, UZ Leuven en Jessa Ziekenhuis Hasselt